ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΑ- 6936747657

  • Σπατουλαρίσματα σε οικίεσ,καταστίματα΄γραφεία,διαμερίσματα,εξοχικέσ κατοικοίεσ κλπ
  •    Υλυκα-Ακρυληκί παρατίνα
  •               Λαδερώ  στόκο.
  •              Σερτίκο
  • Φιλικεσ τιμεσ
  •   Με εκτιμισι ΝΙΚΟ ΜΕΝΑ 6936747657,2109235741
σπατουλαρίσματα σε πολυκατοικίεσ

σπατουλαρίσματα σε γραφείασπατουλαρ'ισματα σε καταστήματα
σπατουλαρίσματα σε νεο κτιριο
σπατουλαρίσμα σε βιτρινά

σπατουλαρίσματα σε διαμέρησμα