ελαιοχρωματισμοί-φρεσκαρισμάτα

βαψίμο σε μπάνιο

σερτικο-ελαιοχρωματισμοί σε σαλώνι

σερτικο-βαψίμο σε σαλώνι


τεχνοτροπία χρυσού σε εσωτερικο  καγκέλό